Privacybeleid

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten (inclusief de activiteiten via de website) van UitJezelf. Deze Privacyverklaring geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Als je een zakelijke relatie met ons hebt, een dienst van ons afneemt, onze website uit interesse bezoekt of reageert op onze sociale media uitingen, dan verwerken wij bepaalde gegevens van je. UitJezelf gaat daar zorgvuldig mee om, conform de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na vereist. Hierbij informeren wij je waarom we jouw persoonsgegevens verwerken en hoe je jouw privacy rechten kunt uitoefenen. Met verwerken wordt hierbij bedoeld; verzamelen, wijzigen, verwijderen en opslaan.

Wie wij zijn

Wanneer er in deze verklaring gesproken wordt over ‘wij’ of ‘ons’ dan refereren we aan stichting UitJezelf, de verantwoordelijke verwerker van persoonsgegevens. Het Media Atelier Delfshaven (MAD) en Cultuurschool UitJezelf (CU) zijn projecten van en als zodanig (juridisch gezien) onderdeel van UitJezelf. Voor UitJezelf kun je dus ook respectievelijk MAD of CU lezen.

Wiens persoonsgegevens

UitJezelf verwerkt (persoons)gegevens die jij zelf ter beschikking stelt, maar we verwerken ook persoonsgegevens via derden, voor zover dat in overeenstemming is met de wet. We verwerken gegevens van verschillende betrokkenen; klanten, cursisten, sollicitanten, vrijwilligers, docenten, mediaprofessionals, leveranciers, zakelijke partners en ook bezoekers van onze websites.

Kinderen

Voor het verwerken van persoonsgegevens van kinderen (tot 16 jaar) gelden in de AVG aparte regels. UitJezelf verwerkt alleen persoonsgegevens van kinderen om de bij ons afgenomen dienst(en) te kunnen uitvoeren, en/of beeldmateriaal – bij verkregen toestemming – voor publiciteitsdoeleinden te gebruiken. UitJezelf gaat hiertoe nimmer met minderjarigen overeenkomsten aan.

Wat en waarvoor persoonsgegevens

Voor diverse doeleinden worden verschillende persoonsgegevens verwerkt, denk hierbij aan;

 • Naam, adres en woonplaats
 • Telefoonnummer (evt. ook van derden)
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer (IBAN)
 • Zakelijke gegevens (KvK-nummer, BTW-nummer, enz.)
 • Online interactiegegevens (zoals cookies of van jou door ons ontvangen informatie)
 • Beeld- en geluidsmateriaal
 • Surf- en klikgedrag.

Jouw persoonsgegevens gebruikt UitJezelf enkel om haar diensten naar behoren te kunnen uitvoeren en om aan onze wettelijke taken en plichten te voldoen.

Contactformulieren

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de door jou opgegeven gegevens in het reactieformulier en jouw IP-adres en de browser user-agent om eventuele spam te kunnen detecteren.

Cookies

Als je een bericht achterlaat op onze site, wordt je om je naam (eventueel leeftijd deelnemer) en je e-mailadres gevraagd. Deze worden tevens in een cookie opgeslagen. Dit doen we voor jou gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen bij een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Gebruik van beeldmateriaal (foto’s en films)

UitJezelf laat regelmatig reportages maken van cursussen, lessen, en (publieks)activiteiten. Deze foto’s en films kunnen eventueel gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden van UitJezelf.

Via een vrijwaringsverklaring, opgenomen in onze aanmeldingsprocedure, vragen wij je akkoord te gaan met het maken en gebruiken van beeldmateriaal. In een enkel geval kan het niet instemmen met het maken en gebruik van beeldmateriaal er toe leiden dat je niet aan een specifieke activiteit en/of cursus kunt deelnemen. Tijdens evenementen of andere openbare gelegenheden die UitJezelf organiseert of waar UitJezelf opnames maakt, informeren wij de aanwezigen over beeld- en geluidsopnames die worden gemaakt.

Het is altijd mogelijk om een eerder getekende vrijwaringsverklaring in te trekken. Reeds gedane publicaties kunnen daar echter niet mee ongedaan gemaakt worden.

Delen gegevens met derden

In opdracht van UitJezelf voeren derden onze dienstverlening uit. UitJezelf maakt afspraken met deze docenten en verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te borgen. Deze afspraken worden vastgelegd in zogeheten ‘dienstenovereenkomsten’. Hierin is tevens een paragraaf opgenomen om te garanderen dat ze voldoen aan de wettelijk verplichte privacy- en beveiligingsnormen.

UitJezelf deelt jouw (persoons)gegevens enkel met derden als je daar zelf toestemming voor geeft, danwel wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een gevraagde dienst of wanneer UitJezelf daartoe een wettelijke verplichting heeft, denk bijvoorbeeld aan het verstrekken van persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties.

Mogelijke derden waarmee UitJezelf gegevens deelt zijn:

 • Docenten en andere uitvoerende medewerkers (ZZP’ers)
 • Overheidsinstanties
 • Incassobureaus
 • Samenwerkingspartners, zoals scholen, KCR, Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Bewaren van data

Wanneer je een reactie achterlaat dan worden die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Zo kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op onze site(s) en of sociale media kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten, zoals video’s, afbeeldingen, berichten enzovoort. Ingesloten inhoud – van andere websites – gedraagt zich alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen dus ook data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren. UitJezelf draagt geen verantwoordelijkheid over hoe deze derden omgaan met persoonsgegevens. Zij kunnen jouw daar op hun beurt wel over informeren.

Jouw rechten over jouw data

Als je op (een van) onze site(s) een reactie hebt achtergelaten, kun je privacy@uitjezelf.nu verzoeken om een exportbestand van de persoonlijke gegevens, die wij van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. In specifieke gevallen vragen wij om toestemming (bijvoorbeeld bij opname in mailinglijsten, voor klanttevredenheidsonderzoek of het maken van beeldmateriaal). We lichten dan toe waarvoor we je gegevens willen gebruiken. Een gegeven toestemming kun je altijd weer intrekken of je voorkeuren aanpassen. Ook kun je verzoeken om alle persoonlijke gegevens die we van je hebben te verwijderen, uitgezonderd die gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Vragen en contact

Heb je specifieke vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring? Stuur dan een e-mail aan privacy@uitjezelf.nu.

UitJezelf

Havenstraat 197

3024 SK Rotterdam

010 – 84 30 197

privacy@uitjezelf.nu

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 9 mei 2019.