Sergio Meijer & Farlyson Dortolina

De initiatiefnemers achter GeeGee Gaming (voorgheen The Challengeroom) Sergio Meyer en Farlyson Dortalina, hebben hun bedrijf opgezet omdat ze een verbinding willen maken tussen gamen en belangrijke maatschappelijke waarden als; teamwork, beweging, taalgebruik en saamhorigheid.

Gezien hun maatschappelijk engagement sluit hun concept de Gameclub ook mooi aan bij de doelstelling van het MAD om kinderen en jongeren tools te onderwijzen om zichzelf via online media te uiten. Het programma duurt ongeveer drie uur, bestaande uit drie onderdelen; Een eerste half uur bewegen en fysiek actief spelen, natuurlijk veel gamen, maar ook een tussenliggende microles, denk aan; Future gamer, Beats maken, Game design, Sport en spel in je vrije tijd, enz. Met het Gameclub concept brengen we kinderen en jongeren via gaming bij elkaar. Middels de micro-lessen informeren, coachen en verbinden we jongeren. Hiernaast biedt Geegee Gaming ook Gaming en media-events aan aan scholen, sociale partners enzovoort.